PANAGHOY SA BAGONG TAON 2010!

Boom! Ilang oras na lang at 2010 na!

Sana sa bagong taong darating ay magkakaroon na tayo ng isang tunay na KALAYAAN!

Isang kalayaang pumili ng mga tamang ihahalal sa gobyerno!

Isang kalayaan na siyang magsasawata ng korupsyon sa bawat sangay ng ating pamahalaan!

Isang kalayaang susupil sa mga taong patuloy na gumagawa ng karahasan!

Isang kalayaan na siyang aagapay tungo sa ating tagumpay!

Isang kalayaan na magkakalas ng posas sa kamay ng kahirapan!

Isang kalayaan na may lakas para harangan ang mga anay ng ating Inang Bayan!

Isang kalayaan tungo sa isang pantay na karapatang mamuhay ng tunay na malaya!

Isang kalayaan na siyang magbibigkis ng bawat isang Pilipino tungo sa isang mapayapa, masagana at maunlad na Pilipinas! Manigong Bagong Taon!

1 comment:

Ming Meows said...

welcome back! akala ko maaagaw na ng yesblogger ang blogsite na eto

Powered by Blogger.